Saluti e ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale di Milano, amici e collaboratori italiani al console Adrian Georgescu

Con rammarico abbiamo saputo che il dott. Adrian Georgescu dovrà lasciare l’incarico di console generale a Milano prima di aver finito il suo mandato. Cogliamo l’occasione di salutarla e ringraziarla per la sua attività a Milano.

L’incontro con il dott. Adrian Georgescu, console generale e stato fin dall’inizio impostato su una fiducia reciproca e una volontà di incrementare la collaborazione tra il Consolato e l’amministrazione comunale di Milano che ha fatto dell’ascolto e dell’attenzione ai propri cittadini e alle proprie cittadine milanesi, senza differenze di provenienza e cultura, un elemento prioritario dell’attività quotidiana. Necessario per rispondere ai bisogni avere un interlocutore capace di creare relazioni e in questo il Console è stato specialmente attivo e capace e in questo ha favorito una collaborazione efficace per valorizzare il patrimonio culturale della comunità romena nella nostra città. Con queste poche righe vorrei sottolineare la stima e l’affetto, convinta che il suo lavoro proseguirà perché ben strutturato e anche per questo lo ringrazio.

DIANA DE MARCHI, PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA E DIRITTI CIVILI – COMUNE DI MILANO

Apertura, disponibilità, gentilezza e sensibilità. Sono le parole che mi vengono subito in mente pensando al console Adrian Georgescu. Ricordo il momento in cui mi fu presentato: alla festa di dicembre 2016 della Romania a Milano. Il signor console Adrian Georgescu era appena arrivato nel capoluogo lombardo e il libro “Milano Multietnica”, un lavoro documentario importante iniziato già con il console G. Bologan, scritto con il collega Fabrizio Pesoli, era stato da poco pubblicato e presentato al Museo delle Culture del Mondo di Milano. Da quel momento ho avuto l’opportunità di conoscere e di approfondire sempre di più la conoscenza di una grande comunità: una conoscenza che è diventata presto un’amicizia profonda. Ho avuto la possibilità di constatare la grande apertura di Georgescu, un uomo che ha lavorato, in tutti questi anni, per il dialogo, per far conoscere alla cittadinanza un Paese che ha tanto da offrire e che tanto offre ogni giorno, con la sua presenza nel tessuto milanese. Georgescu è sempre stato attento ai bisogni dei suoi concittadini, sempre disponibile a iniziative ed eventi che hanno dimostrato un forte amore per la Romania ma anche per l’Italia, e per Milano in particolare. Milano, e tanti che l’hanno conosciuto, lo ricorderanno con stima e amicizia. Un grazie da parte mia, come giornalista e come amica della Romania, a un uomo del dialogo, un attento interprete e lettore dei bisogni dell’oggi.

DONATELLA FERRARIO

GIORNALISTA, MILANO

Apprendo che l’amico Adrian Georgescu lascerà l’incarico di Console Generale a Milano. Voglio esprimere il mio ringraziamento sincero per la fattiva collaborazione, la grande sensibilità dimostrata oltre che la grande umanità. Voglio ricordare il suo impegno e sostegno nelle attività culturali in modo particolare quelle legate al centenario della Grande unione. Altresì un ricordo e apprezzamento per aver tessuto ottimi rapporti con le istruzioni locali. Colgo l’occasione per salutare il ritorno a Milano come Console Generale del Dottor Dinu certi di continuare una buona collaborazione.

MARCO BARATTO, documentarista

Responsabile per il Nord Italia dell’Asociatia Natională Cultul Eroilor

Nel momento in cui termina il suo mandato, desidero esprimerle la mia stima ed il mio ringraziamento per l’appoggio e la collaborazione che ha sempre dato ai progetti interculturali ed al Premio Internazionale di Poesia. In una realtà che spesso privilegia gli interessi particolari, ho sempre apprezzato in Lei le doti che sottolineano il dialogo e lo scambio culturale.

ALESSANDRO VILLA

PRESIDENTE, FONDAZIONE CENTRO GIOVANI E POESIA

Ringrazio il console generale Adrian Georgescu per l’aiuto e la partecipata collaborazione alla ricerca e agli eventi dedicati a cav. Achille Ricci nel 2018, (in occasione dei 100 ani della fondazione dell’Istituto Achile Ricci) console a Milano per la Romania nei primi venti anni del 1900. Tale ricerca mi ha permesso di pubblicare un romanzo storico dal titolo: Frammenti di amore e di vita in Milano. Achille Ricci (1867-1944). Nella speranza, condivisa che il console Georgescu, che riscoperta di tale personaggio possa aiutare i nostri Paesi ad una proficua e fraterna collaborazione.

MANUELA OTTAVIANI,

DOCENTE, ISTITUTO ACHILE RICCI MILANO

……………………………………………..

Oggi è Importante tutelarsi dagli eventi negativi come infortuni, disoccupazione, malatie, che possono succedere tutti i giorni!

Contatta il nostro consulente Alleanza Assicurazioni nella provincia di Monza e Brianza per una consulenza gratuità al Tel. 3533273602

https://www.facebook.com/Asigurător-și-intermediar-Alleanza-Assicurazioni-Vimercate-2336235166648562/

#alleanzaassicurazioni

Mesaje și saluturi de apreciere adresate consulului general Adrian Georgescu

Cu regret am aflat că dl. Adrian Georgescu va trebui să își înceteze activitatea de consul general al României la Milano, înainte de expirarea mandatului pe această funcție. Cei care l-am cunoscut și colaborat în acești ani, îi adresăm un salut și un mesaj de apreciere pentru activitatea scurtă și intensă desfășurată în cadrul Consulatului General al României din Milano, în folosul imaginii României și comunității românești.

Între cuvintele din dicționarul limbii române apare trecut și cuvântul omenie, care astăzi mai greu îl regăsim în limbajul cotidian (și poate că se și justifică parțial acest lucru), care înseamnă acel spirit de bunăvoință, respect, înțelegere, o măsură a lucrurilor etc. Toate aceste însușiri le-am regăsit în persoana d.lui Adrian Georgescu, consul general al României la Milano, pe parcursul unei fructuoase colaborări avute cu asociația noastră și în fapt, cu toată comunitatea românească și partea instituțională italiană și nu numai. O colaborare deschisă, generată de diferite împrejurări având un obiectiv comun: prezența și vizibilitatea dată României în contextul public din Milano, lucru pe care țin să îl subliniez în mod deosebit. Doar o simplă privire pe pagina de web a instituției românești din Milano, oferă celor interesați – (dincolo de intensa activitate cotidiană cu publicul) – imaginea unei dinamice și continue implicări în viața comunității românești, prin participarea Domniei sale, a echipei pe care o conduce, la zeci și zeci de evenimente, atât în cadrul românesc (parohii, asociații etc.) cât și în contextul vieții publice din Milano sau pe teritoriul Regiunii Lombardia prin întrevederile cu autoritățile locale. Iată o benefică și necesară continuare a unei activități și raporturi deja instituite cu mult succes de predecesorul său, George Bologan (actual ambasador al României la Roma). O deschidere și un dialog întreținut permanent în mandatul avut la Consulatul General Român, într-o metropolă cum este Milano, oraș care dincolo de valențele sale economice, culturale, reprezintă și un pol multietnic semnificativ, în cadrul căruia comunitatea românească se află printre primele șase locuri. Îmi exprim bucuria unui dialog deschis și sincer cu Domnia sa, fie că a fost vorba de prezența culturală românescă în cadrul unor tradiționale festivaluri internaționale literare sau artistice din Milano, în dezvoltarea unor parteneriate cu școli sau licee românești și italiene, în relația cu jurnaliști italieni în diferite proiecte interculturale, în derularea unor evenimente legate de Centenarul Marii Uniri din 2018 organizat la Milano și in Lombardia, sau cele recente legate de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, organizate de Semestrul Cultural de la Ispra – JRK ș.a. Iată amintite doar câteva proiecte și acțiuni în favoarea imaginii României care definesc responsabilitatea Domniei sale față de instituția condusă, față de România acolo unde este prezentă, se vorbește sau se amintește de ea. Orice pas făcut cu profesionalism în direcția României, înseamnă în fapt un capital de încredere pentru fiecare dintre noi românii oriunde ne-am afla, un capital care să fie transmis și generațiilor următoare. Din perspectiva unei lungi activități de voluntariat, cu o modestă experiență dobândită în câmpul raporturilor culturale italo-române, apreciez și am apreciat mereu orice implicare constantă în folosul imaginii României, al comunității românești și în favoarea cunoașterii valorilor noastre de către străini. Un interes comun pe care cu bucurie l-am regăsit în proficua colaborare cu Dl. Consul Adrian Georgescu!

Urări de bine și spor în toate!

VIOLETA POPESCU – Milano

Centrul Cultural Italo-Român

În ultimii ani, cu precădere din 2013 am avut bucuria să reiau legătura cu partea românească, cu autoritățile românești, cu lumea culturală românescă din Milano, și să remarc în mod cu totul firesc deschiderea și dialogul avut la Consulatul General al României din Milano, atât în relația cu actualul ambasador al României la Roma. Dl. George Bologan cât si dl Adrian Georgescu în ultimii trei ani. Expozițiile mele de artă contemporană organizate la Milano în diferite spații publice, cum este și cea de la prestigosul Palazzo Pirelli din cadrul Regiunii Lombardia din 2017, au dat o vizibilitate a mea ca artist, dar si României, prin instituția Consulatului General al Romaniei din Milano, care a patronat aceste importante evenimente artistice, și care prin membrii oficiului consular au fost prezenți la momentele de inaugurare.

Îi doresc mult succes în continuare!

DANIELA NENCIULESCU, artist – Milano

Pentru noi, cei aflați departe de țară, legătura cu misiunile diplomatice este vitală în asigurarea protecției și asistenței ca cetățeni ai României, dar și ca o garanție în plus a satisfacerii nevoii de apartenență la o comunitate. În ultimii ani am avut privilegiul să experimentăm în mod nemijlocit beneficiile unor astfel de relații. Ținem să vă mulțumim pe această cale, domnule consul general Adrian Georgescu, pentru căldura, înțelegerea, omenia și profesionalismul cu care ne-ați întâmpinat de fiecare dată solicitările și însoțit demersurile noastre, de când ați preluat conducerea Consulatului General al României de la Milano. Cu speranța că veți păstra, ca și noi, o frumoasă amintire a momentelor petrecute împreună, vă dorim multă sănătate și noi împliniri!

FLORENTINA NITĂ, poetă

și ing. CONSTANTIN NIȚĂ.

Doresc să îmi exprim recunoștința pentru generoasa dumneavoastră susținere și implicare, pentru profesionalismul și deschiderea în multe dintre proiectele mele artistice realizate în capitala lombardă cu patronajul instituției românești. A fost o onoare și un privilegiu pentru care vă mulțumesc!

LAVINIA ROTOCOL, artist – Milano

………………………………………………

Oggi è Importante tutelarsi dagli eventi negativi come infortuni, disoccupazione, malatie, che possono succedere tutti i giorni!

Contatta il nostro consulente Alleanza Assicurazioni nella provincia di Monza e Brianza per una consulenza gratuità al Tel. 3533273602

https://www.facebook.com/Asigurător-și-intermediar-Alleanza-Assicurazioni-Vimercate-2336235166648562/

#alleanzaassicurazioni

“Milano. La citta plurale”

Edizioni Rediviva presente alla manifestazione “Milano. La citta plurale” -16 aprilie 2019.
Nella splendida cornice della Biblioteca Chiesa Rossa si è svolto l’evento dedicato alla #Romania nell’ambito della manifestazione “La città plurale”. promossa dal Comune di #Milano, Città Mondo, Festival Internazionale della #Poesia in collaborazione con la casa editrice #Rediviva.

redivivaedizioni.com

culturaromena.it

Sono intervenuti: Milton FERNANDEZ, Bianca ARRAVECCHIA – Ufficio Rette Coop – Comune di Milano, Adrian GEORGESCU, console generale della Romania a Milano, Antonio BUOZZI, Elena Liliana POPESCU, Florentina NITA, Violeta POPESCU – ed. Rediviva. Nella serata: la presentazione del libro bilingue di poesia „Inno all’Esistenza – Imn Existentei” di Elena Liliana Popescu e lo spetacollo teatrale: „La Lezione” di Eugen Ionescu una produzione Teatro dei Popoli con Aldo Stella, Ilaria Nadin, Mario Piciollo; elementi scenici: Jurek Sztekiel; libera versione e regia di Milton Fernández.

Presentazione del volume “I confini del cuore”, di Lilian von Kertay

L’associazione Culturale “Vatra Neamului” di Milano, con la collaborazione dell’Consilio Cittadini Migranti Rho-Milano, dell’Istituto Economico Culturale Italo-Moldavo, della casa editrice Rediviva con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Moldova a Milano e il Consolato Generale della Romania a Milano, presentano un incontro letterario che tratta la presentazione del volume “I confini del cuore” (Frontierele inimii), di Lilian von Kertay, edizione bilingue italo-romena; traduzione in romeno: Horia Puscasiu.

Dopo 28 anni dalla prima pubblicazione nel 1991 (casa editrice Moderna di Bologna), Rediviva Edizioni ha riproposto al pubblico dei lettori italiani e romeni la ripubblicazione in italiano e anche in romeno del libro: “I confini del cuore”(frontierele inimii),

che, fin dalle prime pagine, si contraddistingue non solo per l’emozione e la sofferenza, ma anche per la gioia: la vita della bolognese Liliana Tarozzi (1918-2004), pseudonimo Lilian von Kertay, la cui esistenza è segnata da una duplice prigionia: l’esilio vissuto nella Romania comunista degli anni ’40-’60 e la profonda sensazione di una mancata realizzazione personale.

INVITATI: Prof. Paolo GHEDA, Università della Valle D’Aosta, Antonio BUOZZI, giornalista; Violeta POPESCU, Rediviva, Cristina CHIRVASIE, regista. Con la presenza della figlia dell’autrice arch. Maria Vittoria JONUTAS PUSCASIU e famiglia.

VIDEO

https://youtu.be/eZ5YufsmHMI

*****

Lilian von Kertay ha aperto le porte del suo cuore e ha messo a nudo cinquant’anni della sua esistenza, un romanzo-verità che oggi è uno splendido libro (I confini del cuore), uno specchio nel quale guardarsi senza vergogna, con profonda dignità, con l’umile orgoglio di aver vinto le tante sfide che il destino ha lanciato (…)

«VOCE ISONTINA», 8 febbraio, 1992

Una vicenda personale, raccontata con disarmante sincerità. Un lungo tratto di storia, vissuto sulla pelle, tra paure, emozioni, voglia di cambiare, di non sottomettersi a un regime ingiusto, crudele. (…) È il riuscito tentativo di ritrovare la memoria ininterrotta di fatti grandi e piccoli, personalissimi, attraverso i quali è possibile a chiunque rivedere momenti di storia europea sparsi nell’arco di cinquant’anni: Italia e Romania, soprattutto, il paese in cui la protagonista, bolognese, si ritrova suo malgrado a trascorrere tanti anni di una vita difficile, tormentata, segnata dal tradimento, dall’inganno. Ma anche dall’affetto, dall’amicizia e dalla solidarietà nati da incontri casuali e capaci di trasformarsi ben presto in presenze indispensabili e sicure. (…)

(…) Lo si coglie fin dalle prime pagine, dove la narratrice racconta l’inizio del suo rapporto con Eugenio, il marito, uno studente romeno che nel 1938 è iscritto all’Università di Bologna: un amore sfortunato e determinante, una relazione sbagliata che la morale del tempo costringe a tener viva. E che la narratrice delinea in tutta la sua realtà. Ma la sofferenza della memoria è necessaria.

(…) È un libro davvero sorprendente in molti modi. Un romanzo-diario (…). Due decenni nella vita di una donna costretta a vivere in una dittatura e portare una vita coniugale che significa solo “menzogne, ipocrisia, invidia e infedeltà”. Alla fine, “il sipario cala oltre mezzo secolo di vita“.

Stelian Turlea, ZIARUL DE DUMINICĂ- Bucarest, 2015

Media Partner: TVR Internazionale, Bucarest-Romania

culturaromena.it/romania-negli-anni50-testimonianze-la-presentazione-del-volume-i-confini-del-cuore-di-lilian-von-kertay/

Il Governo romeno premia 10 eccellenze a Roma

Cerimonia di premiazione per 10 illustri cittadini rumeni e per le loro attività svolta sul territorio italiano. Evento organizzato in occasione del Centenario della Romania dal Ministero per i Rumeni all’Estero (MRP), in collaborazione con l’Ambasciata della Romania a Roma, presso l’Academia di Romania a Roma.

Fonte Articolo in lingua romena e foto http://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/zece-romani-valorosi-din-italia-premiati-de-guvernul-romaniei-la-roma/

Gheorghe Cerin – Medico, nella Sezione di Cardiologia alla Clinica San Gaudenzio din Novara (Italia) e Presidente dell’Associazione Medici Romeni in Italia.

Luminița Țăranu– Artista nelle arti plastiche, lavora a Monte Porzio Catone, vicino a Roma.

Violeta Pătrunjel Popescu – Editrice e Professoressa, nel 2008 ha fondato a Milano il Centro Culturale Italo – Romeno. Responsabile e Direttrice della Casa Editrice Rediviva Edizioni, che nel corso degli anni ha pubblicato vari volumi in lingua romena è italiana.

Doina Botez – Artista grafica e pittrice, attualmente lavoro nel campo dei film di animazione e scenografia nello studio Cinematografico Animafilm di Roma

 
Cătălina Oana Curceanu – Ricercatrice fisica nucleare, lavora nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN’’, il più grande Istituto di Ricerca ed il primo acceleratore di particelle costruito in Italia. Membro ARA, American Romanian Academy of Arts and Sciences.

PS Episcop Siluan – Vescovo, Il 5 marzo 2008, il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa rumena lo ha eletto primo vescovo d’Italia. Come responsabile delle parrocchie e delle comunità delle Mitropoliei Ortodoxe romene dell’Europa occidentale e meridionale in Spagna, Portogallo e Francia meridionale, ha contribuito alla creazione di oltre 20 parrocchie e pellegrini nel 2001-2004.
Dal 2004 al 2008, come vicario vescovo per l’Italia, ha contribuito all’organizzazione e alla costituzione di oltre 30 parrocchie, e nel 2007 alla creazione del primo monastero ortodosso rumeno in Italia.

Dana Brânzei – Ricercatrice biologia molecolare, “Istituto di Oncologia Molecolare ” di Milano, dove ha ottenuto una sovvenzione dall’Unione Europea attraverso Horizon 2020 per studiare i meccanismi di replicazione del DNA cromosomico.

Emanuel Chirilă – Inventore di ”Blue Helmet”, il casco per motociclisti che avvisa automaticamente i soccorsi in caso di incidente stradale, Al concorso è stato scelto per lista “Forbes Italia ”100 lider del futuro under 30”, categoria ”Consumer technology”.

Mihaela Gavrilă – Professoressa all’Università “La Sapienza” di Roma, membro al Comitato scentifico per quanto riguarda la programmazione e la produzione di televisione, formato da rappresentanti della Facoltà di Scienze e della Comunicazione Radio Televisone Italiana – RAI.

Dan Octavian Cepraga – Dottore all’Università “La Sapienza” din Roma ed Esperto in Filologia romanica. È uno specialista in antiche poesie francesi e provenzali. Attualmente è membro del personale docente dell’Università di Padova.

Tradotto in lingua italiana a cura di Felicia Chiciorangea

MUDEC – Festa della primavera in Romania, Bulgaria, Repubblica Moldova e Macedonia

Ogni anno in alcuni paesi dei Balcani il 1° di marzo e il giorno in cui si celebra l’arrivo della Primavera. Simbolicamente questo saluto si fa regalando alle persone care un piccolo amuleto di buona salute.
In Bulgaria lo chiamano Martenitza, in Romania e Moldavia Martisor, in Macedonia Martinki. E fatto di filo bianco e rosso. Esistono diversi tipi di Marteniza/Martisor/Martinki: semplici fili rossi e bianchi, nappe, bracciali o bambole di stoffa, lana o di cotone. Scambiarsi la Marteniza/Martisor/Martinki durante la prima settimana di marzo è un gesto che risale al IX secolo ed è una delle più popolari usanze sugli Balcani che si è mantenuta nel corso dei secoli.

Il primo giorno di primavera, il primo marzo, in Romania si celebra il Mărţişor, che in italiano si può tradurre come “piccolo marzo”. Si tratta di una festa tradizionale per accogliere l’arrivo della primavera, una ricorrenza molto sentita tra i romeni ma anche i in Bessarabia. Il filo rosso bianco con un amuleto (uno scudo in oro o argento, un conchiglia) un tempo veniva legato dai genitori al polso dei piccoli, offerto dai giovanotti alle ragazze (e viceversa in Moldavia), oppure scambiato tra ragazze con l’augurio di buona fortuna, di salute ‘come l’argento lucido, la pietra del fiume, una conchiglia nell’acqua‘. I fili erano quasi sempre rossi e bianchi ma potevano anche essere neri e bianchi o d’oro e argento. Con il passare del tempo il piccolo scudo è stato sostituito da vari oggetti, in oro o argento, con degli amuleti dai significati più svariati, seri, sentimentali o divertenti.

Il Martisor (che si pronuncia martzisor) o ‘il piccolo Marzo‘, veniva regalato all’alba del 1° marzo e indossato da 9 a 12 giorni, a volte fino a quando fioriva il primo albero o sbocciava la prima rosa. A quel punto veniva appeso a un ramo fiorito con la speranza di vedere i fiori sbocciare tutto l’anno. A volte invece si continuava a portarlo nei capelli. Si indossa fino a quando si vede il primo segno dell’arrivo della primavera – una cicogna, una rondine o un albero in fiore – e poi (non oltre il 1º aprile) si appendono su un albero, o si mettono sotto una pietra, esprimendo un desiderio.

L’anno scorso è stata avanzata la proposta di iscrivere Marteniza/Martisor/Martinki come patrimonio immateriale di UNESCO, che quest’anno è stata confermata.

La proposta è stata fata dai paesi Bulgaria, Moldova, Romania e Macedonia. In questa occasione e dalla nostra convinzione che è meglio unire che dividere, è nata l’idea di celebrare insieme la nostra tradizione.
E dalla voglia di condividerla con tutti e nato il Festival “Primavera dei Balcani in bianco e rosso ” a Milano. La nostra iniziativa di far rivivere queste tradizioni nasce dal desiderio di condivisione, di volontà di favorire la conoscenza e l’incontro tra gli appartenenti a culture diverse.

“Primavera dei Balcani in bianco e rosso”.

Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA
Centro culturale Italo Romeno
Associazione Culturale di Milano Vatra Neamului
Associazione bulgara per lo scambio culturale
Associazione macedone di volontariato IL PONTE DI PIETRA
Comitato organizzativo del semestre bulgaro a ISPRAE con il patrocinio di

Consolato Generale di Repubblica di Bulgaria a Milano
Consolato Generale di Repubblica di Romania a Milano
Consolato Generale di Repubblica di Moldova a Milano

Presentano in occasione di 1°marzo la festa di primavera dei Balcani.

Interventi da parte delle autorità pubbliche italiane

Presentazioni della tradizione

Laboratorio di MARTENICA – MĂRȚIȘOR – MARTINKI

Balli bulgari e romeni

Al nostro festival oltre i laboratori di Marteniza/Martisor/Martinki ogni paese presenterà le specifiche della tradizione, ci saranno i balli bulgari – Il gruppo “Ritmika” con coreografo Stanimir Minev, dalla Romania arriverà un gruppo di danza popolare originario della Transilvania (Dor românesc: distretto Bistrita).

Ingresso libero

Comunicato di Violeta Popescu

 

MUDEC 2018 loc italiano (1)

flyer-A4-09.02 (1)

Bookcity – Rediviva con Nicolae Steinhardt e la vocazione della libertà”

INCONTRO: “Nicolae Steinhardt e la vocazione della libertà” al Festival #BOOKCITY Internazionale di Milano

Per la quinta volta, la casa editrice Rediviva è presente nell’ambito del Festival Internazionale Bookcity di Milano con la presentazione del libro “Diario della felicità” di Nicolae Steinhardt, collana Spiritualità.

Sono intervenuti Dario FERTILIO – Corriere della Sera

Antonio BUOZZI, giornalista – (Lettera 43)

Donatella FERRARIO, giornalista (Periodici San Paolo)

L’evento della casa editrice Rediviva gode del patrocinio del Consolato Generale della Romania Milano e si inserisce nel programma SCRITTI DALLA CITTÀ MONDO, evento promosso per BookCity Milano, dal Tavolo di Lavoro Comunicazione ed Eventi Culturali dell’ambito del FORUM CITTÀ DEL MONDO – Comune Milano, al quale partecipa, tra le altre realtà associative della Lombardia, anche il Centro Culturale Italo-Romeno


Foto Felicia Chi©
http://culturaromena.it/al-festival-bookcity-internazionale-di-milano-lincontro-letterario-nicolae-steinhardt-e-la-vocazione-della-liberta-19-novembre-2017/

1-31 ott. OGLINDĂ – Uno specchio fra due culture – Festival della cultura Romena

Uno specchio fra due culture

Dal 1 al 31 ottobre 2017 – Teatro Corte dei Miracoli

Credi che lo zingaro sia un rumeno?

Che la Romania sia nei Balcani?
Stenti a credere che i gitani vengano dall’India?

«Una civiltà esordisce col mito e termina nel dubbio»…diceva un intellettuale romeno dagli ideali ambigui ma dalle idee molto chiare. Dubbi e confusioni fra popolo romeno e cultura ròm, figli anche di una somiglianza lessicale ingannevole, si daranno una pettinata davanti allo “specchio” (in romeno: Oglindă), per far sì che la millenaria tradizione ròm e zigana e la profonda cultura romena si riflettano l’un l’altra, in un gioco di similitudini e differenze.

Al teatro Corte dei Miracoli un nuovo festival su civiltà e folklore,
per un… “roaming” attraverso musica, teatro, cinema, filosofia e fotografia.

PROGRAMMA

Domenica 1 ottobre, ore 19:30

La morte che ride | Mostra fotografica

La spedizione di fotografi e reporter della Tigre ha viaggiato per i cimiteri della Transilvania, ha “scavato” a fondo nella cultura romena e resuscitato scatti e storie… immortali! Per il reportage “Romania. Il pozzo delle storie”.

Da mercoledì 4 ottobre, ore 18:00

Aperitivo Letterario

Ogni mercoledì, in occasione del festival, la Corte ha l’onore di iniziare il suo primo ciclo di aperitivo letterario dedicato ai grandi autori, al folklore, alla filosofia e al teatro romeno. Il 4 ottobre inizieremo con Dracula di Bram Stoker, per poi proseguire l’11 ottobre con Romania FOLK, il 18 ottobre col Teatro dell’Assurdo di Eugène Ionesco e il 25 ottobre con la filosofia di Mircea Eliade ed Emil Cioran. Come resistere all’idea di parlarne davanti a un bicchiere di vino e a qualche leccornia?

Giovedì 5 ottobre, ore 21:30

Transylvania (2006) | Cineforum

Uno degli ultimi film dal cantore della cultura ròm per immagini. Il regista Tony Gatlif torna in Romania e la zingarina Asia Argento torna in Transilvania alla ricerca di un musicista.

Domenica 8 ottobre, ore 19:30

L’abbondanza | Editoria e gastronomia

In occasione dell’uscita del numero 14 della rivista La Tigre di Carta dedicato al tema “Abbondanza”, si presentano gli scatti della Romania accompagnati da pietanze della gastronomia romena.

Giovedì 12 ottobre, ore 21:00

Noul val românesc | Cineforum

Claudio Bartolini, critico e redattore di “Film Tv” e “Nocturno Cinema”, racconta di autori come Popescu, Muntean, Mungiu e degli altri animatori del “Nuovo cinema romeno”.

Sabato 28 ottobre, ore 19:00

Il paradosso romeno | Arte e filosofia

Incontro con Horia Corneliu Cicortaş e la redazione di Antarès per approfondire il numero sull’epoca d’oro della cultura romena e con la Casa Editrice Bietti per presentare le raccolte teatrali di Mircea Eliade.

Ore 21:30

Enescu e dintorni | Musica

Davide Galli, pianista formatosi alla Guidhall di Londra, ricorda il più grande compositore romeno, George Enescu, attraverso alcune sue opere pianistiche, a confronto con altri autori dell’Est Europa.

Domenica 29 ottobre, ore 21:00

Uomini e pietre | Teatro

Gran finale con la prima mondiale di un’opera di Mircea Eliade rimasta a lungo inedita! Per l’occasione, la casa editrice Bietti presenta la pubblicazione della sua raccolta di scritti teatrali dell’intellettuale romeno.

Martedì 31 ottobre, dalle 18:00

Frankenstein! | Finissage con festa in maschera

Per stemperare la dor (“nostalgia”) di fine Festival, un aperitivo filosofico e una jam session dal sapore transilvano! Se venite travestiti vi offriamo il primo giro, per un Halloween romeno…

DOMENICA 29 OTTOBRE | ORE 21:00
Gran finale del festival Oglindă, dedicato al confronto speculare fra tradizione ròm e cultura romena, con la prima mondiale di un’opera diMircea Eliade rimasta a lungo inedita:
UOMINI E PIETRE
Scritto nella primavera del ’44 durante il turbolento soggiorno dell’intellettuale romeno nel Portogallo di Salazar.

https://www.facebook.com/events/1462120330524344/

piu info Festival

http://www.latigredicarta.it/corte_dei_miracoli/2017/09/26/oglinda-festival-romania/

Teatro Corte dei Miracoli
Via Mortara 4, Milano 20144
Presso l’associazione culturale “La Taiga”
In collaborazione con la rivista La Tigre di Carta

www.latigredicarta.it | lataiga@latigredicarta.it

INGRESSO

Per l’ingresso è necessario tesserarsi a un costo di 5 euro

L’abbonamento per partecipare all’intero festival è di 50 euro (tessera inclusa) 

uomini_e_pietre_presentazione

 

Tournée Norman Manea in Italia

Norman Manea, Andrea Bajani, Ginevra Bompiani e Edward Kanterian a Milano
17 e 19 settembre 2017

La tournée in Italia dello scrittore, saggista ed esule romeno Norman Manea continua a Milano, con un dialogo tra Norman Manea e Andrea Bajani che avrà luogo alle ore 19.00, presso la Fondazione GiangiacomoFeltrinelli (Sala Polifunzionale, Viale Pasubio 5), in occasione di un evento dedicato alla memoria di Antonio Tabucchi intitolato Viva Tabucchi!
Sempre a Milano, presso la Libreria Feltrinelli Duomo (Piazza Duomo, Via Foscolo 1/3), il 19 settembre, alle ore 18.30, avrà luogo la presentazione del libro di Norman Manea, Corriere dell’Est, pubblicato da Il Saggiatore e che consiste in una serie di dialoghi tra Norman Manea, Ginevra Bompiani e Edward Kanterian, docente di filosofia presso l’Università di Kent, su temi come l’antisemitismo, la Germania nazista, i Gulag e l’Olocausto, la condizione dell’intellettuale est-europeo dopo la caduta dei regimi totalitari, l’11 settembre, le violenze in Irak e Afganistan, la cultura pop in America, la cultura umanistica confrontata con lo sviluppo delle tecnologie ecc. I due eventi sono organizzati da Il Saggiatore, dalla Fondazione Feltrinelli e dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in collaborazione con la Libreria Feltrinelli Duomo e il Centro Culturale Italo–Romeno di Milano. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Per ulteriori informazioni: stampa@ilsaggiatore.com o tel. 0220230202.

Organizzatori: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Il Saggiatore, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli;

Patrocinio: Ambasciata di Romania in Italia, Consolato Generale di Romania a Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana Milano, Comune di Milano;

Partner: Libreria Feltrinelli Duomo, Centro Culturale Italo–Romeno di Milano;

Media Partner: Radio România, Agenda Diasporei, Emigrantul, Gazeta Românească, Ziarul Românesc Italia, Lettera 43.

26° Premio Internazionale Giovani e Poesia Triuggio

Alla 26° Edizione del Premio Internazionale “Centro Giovani e Poesia-Triuggio” hanno partecipato n.766 autori con un totale di 722 composizioni. La presenza estera è stata la seguente: n.165 dalla Romania, n.161 dalla Bulgaria, n.32 dal Marocco, n.12 dalla Ucraina, n.10 dal Bangladesh e dal Pakistan, n.7 dal Senegal, n.6 da Moldova, Albania e Benin, n.5 dalla Russia, n.4 da Francia, Egitto e Ghana, n.3 da Cina e Giappone, n.2 da Camerun, Equador e India, n.1 da Germania e Polonia, per un totale di 446 autori. https://centrogiovaniepoesia.org/2017… La graduatoria è stata la seguente: SEZIONE A (sino a 12 anni) 3° “ – ALEXANDRA MARIA CUREA di Brasov (Romania) 4° “ con Menzione D’Onore – PETRA ANA MIRICA BOBIT di Galati (Romania) SEZIONE B (Speciale Scuole) 4° “ con Menzione d’Onore – SCUOLA “SFANTA VINERI” (classe preparatoria D) di Ploiesti (Romania) SEZIONE C (dai 13 ai 17 anni) 1° Premio – CLAUDIU IULIAN BARDAN di Suceava (Romania) 2° “ – ROXANA NAOMI IVANCIUC di Suceava (Romania) 3° “ – IOANA CRISTIANA BADEA di Craiova (Romania) 6° “ con Segnalazione di Merito – TEODORA HARABOR di Brasov (Romania) SEZIONE D (dai 18 anni in avanti) 7° “ con Diploma di Segnalazione,ex aequo – MARIA POPESCU di Brasov (Romania) SEZIONE F (foto-poesia/in memoria di Angelo Villa) 3° “ – ANGI MELANIA CRISTEA di Craiova (Romania) SEZIONE G (Speciale ANMIG) 2° “ – MAGDALENA HARABOR di Brasov (Romania) Premio “In memoria di Ettore Villa-miglior giovane autore” a CLAUDIU IULIAN BARDAN di Suceava (Romania) LUCA STEFAN di Brasov (Romania) Premio “Poesia dei Popoli-in memoria di Alfredo Pirola ” a ANCA MIHAELA BRUMA di Onesti (Romania) MARIA DOINA LEONTE di Suceava (Romania) Premio “In memoria di Eugenio Bentivegna-miglior testo di giovane autore straniero” a LUCA STEFAN di Brasov (Romania) #feliciafotoreporter©