Saluti e ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale di Milano, amici e collaboratori italiani al console Adrian Georgescu

Con rammarico abbiamo saputo che il dott. Adrian Georgescu dovrà lasciare l’incarico di console generale a Milano prima di aver finito il suo mandato. Cogliamo l’occasione di salutarla e ringraziarla per la sua attività a Milano.

L’incontro con il dott. Adrian Georgescu, console generale e stato fin dall’inizio impostato su una fiducia reciproca e una volontà di incrementare la collaborazione tra il Consolato e l’amministrazione comunale di Milano che ha fatto dell’ascolto e dell’attenzione ai propri cittadini e alle proprie cittadine milanesi, senza differenze di provenienza e cultura, un elemento prioritario dell’attività quotidiana. Necessario per rispondere ai bisogni avere un interlocutore capace di creare relazioni e in questo il Console è stato specialmente attivo e capace e in questo ha favorito una collaborazione efficace per valorizzare il patrimonio culturale della comunità romena nella nostra città. Con queste poche righe vorrei sottolineare la stima e l’affetto, convinta che il suo lavoro proseguirà perché ben strutturato e anche per questo lo ringrazio.

DIANA DE MARCHI, PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA E DIRITTI CIVILI – COMUNE DI MILANO

Apertura, disponibilità, gentilezza e sensibilità. Sono le parole che mi vengono subito in mente pensando al console Adrian Georgescu. Ricordo il momento in cui mi fu presentato: alla festa di dicembre 2016 della Romania a Milano. Il signor console Adrian Georgescu era appena arrivato nel capoluogo lombardo e il libro “Milano Multietnica”, un lavoro documentario importante iniziato già con il console G. Bologan, scritto con il collega Fabrizio Pesoli, era stato da poco pubblicato e presentato al Museo delle Culture del Mondo di Milano. Da quel momento ho avuto l’opportunità di conoscere e di approfondire sempre di più la conoscenza di una grande comunità: una conoscenza che è diventata presto un’amicizia profonda. Ho avuto la possibilità di constatare la grande apertura di Georgescu, un uomo che ha lavorato, in tutti questi anni, per il dialogo, per far conoscere alla cittadinanza un Paese che ha tanto da offrire e che tanto offre ogni giorno, con la sua presenza nel tessuto milanese. Georgescu è sempre stato attento ai bisogni dei suoi concittadini, sempre disponibile a iniziative ed eventi che hanno dimostrato un forte amore per la Romania ma anche per l’Italia, e per Milano in particolare. Milano, e tanti che l’hanno conosciuto, lo ricorderanno con stima e amicizia. Un grazie da parte mia, come giornalista e come amica della Romania, a un uomo del dialogo, un attento interprete e lettore dei bisogni dell’oggi.

DONATELLA FERRARIO

GIORNALISTA, MILANO

Apprendo che l’amico Adrian Georgescu lascerà l’incarico di Console Generale a Milano. Voglio esprimere il mio ringraziamento sincero per la fattiva collaborazione, la grande sensibilità dimostrata oltre che la grande umanità. Voglio ricordare il suo impegno e sostegno nelle attività culturali in modo particolare quelle legate al centenario della Grande unione. Altresì un ricordo e apprezzamento per aver tessuto ottimi rapporti con le istruzioni locali. Colgo l’occasione per salutare il ritorno a Milano come Console Generale del Dottor Dinu certi di continuare una buona collaborazione.

MARCO BARATTO, documentarista

Responsabile per il Nord Italia dell’Asociatia Natională Cultul Eroilor

Nel momento in cui termina il suo mandato, desidero esprimerle la mia stima ed il mio ringraziamento per l’appoggio e la collaborazione che ha sempre dato ai progetti interculturali ed al Premio Internazionale di Poesia. In una realtà che spesso privilegia gli interessi particolari, ho sempre apprezzato in Lei le doti che sottolineano il dialogo e lo scambio culturale.

ALESSANDRO VILLA

PRESIDENTE, FONDAZIONE CENTRO GIOVANI E POESIA

Ringrazio il console generale Adrian Georgescu per l’aiuto e la partecipata collaborazione alla ricerca e agli eventi dedicati a cav. Achille Ricci nel 2018, (in occasione dei 100 ani della fondazione dell’Istituto Achile Ricci) console a Milano per la Romania nei primi venti anni del 1900. Tale ricerca mi ha permesso di pubblicare un romanzo storico dal titolo: Frammenti di amore e di vita in Milano. Achille Ricci (1867-1944). Nella speranza, condivisa che il console Georgescu, che riscoperta di tale personaggio possa aiutare i nostri Paesi ad una proficua e fraterna collaborazione.

MANUELA OTTAVIANI,

DOCENTE, ISTITUTO ACHILE RICCI MILANO

……………………………………………..

Oggi è Importante tutelarsi dagli eventi negativi come infortuni, disoccupazione, malatie, che possono succedere tutti i giorni!

Contatta il nostro consulente Alleanza Assicurazioni nella provincia di Monza e Brianza per una consulenza gratuità al Tel. 3533273602

https://www.facebook.com/Asigurător-și-intermediar-Alleanza-Assicurazioni-Vimercate-2336235166648562/

#alleanzaassicurazioni

Mesaje și saluturi de apreciere adresate consulului general Adrian Georgescu

Cu regret am aflat că dl. Adrian Georgescu va trebui să își înceteze activitatea de consul general al României la Milano, înainte de expirarea mandatului pe această funcție. Cei care l-am cunoscut și colaborat în acești ani, îi adresăm un salut și un mesaj de apreciere pentru activitatea scurtă și intensă desfășurată în cadrul Consulatului General al României din Milano, în folosul imaginii României și comunității românești.

Între cuvintele din dicționarul limbii române apare trecut și cuvântul omenie, care astăzi mai greu îl regăsim în limbajul cotidian (și poate că se și justifică parțial acest lucru), care înseamnă acel spirit de bunăvoință, respect, înțelegere, o măsură a lucrurilor etc. Toate aceste însușiri le-am regăsit în persoana d.lui Adrian Georgescu, consul general al României la Milano, pe parcursul unei fructuoase colaborări avute cu asociația noastră și în fapt, cu toată comunitatea românească și partea instituțională italiană și nu numai. O colaborare deschisă, generată de diferite împrejurări având un obiectiv comun: prezența și vizibilitatea dată României în contextul public din Milano, lucru pe care țin să îl subliniez în mod deosebit. Doar o simplă privire pe pagina de web a instituției românești din Milano, oferă celor interesați – (dincolo de intensa activitate cotidiană cu publicul) – imaginea unei dinamice și continue implicări în viața comunității românești, prin participarea Domniei sale, a echipei pe care o conduce, la zeci și zeci de evenimente, atât în cadrul românesc (parohii, asociații etc.) cât și în contextul vieții publice din Milano sau pe teritoriul Regiunii Lombardia prin întrevederile cu autoritățile locale. Iată o benefică și necesară continuare a unei activități și raporturi deja instituite cu mult succes de predecesorul său, George Bologan (actual ambasador al României la Roma). O deschidere și un dialog întreținut permanent în mandatul avut la Consulatul General Român, într-o metropolă cum este Milano, oraș care dincolo de valențele sale economice, culturale, reprezintă și un pol multietnic semnificativ, în cadrul căruia comunitatea românească se află printre primele șase locuri. Îmi exprim bucuria unui dialog deschis și sincer cu Domnia sa, fie că a fost vorba de prezența culturală românescă în cadrul unor tradiționale festivaluri internaționale literare sau artistice din Milano, în dezvoltarea unor parteneriate cu școli sau licee românești și italiene, în relația cu jurnaliști italieni în diferite proiecte interculturale, în derularea unor evenimente legate de Centenarul Marii Uniri din 2018 organizat la Milano și in Lombardia, sau cele recente legate de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, organizate de Semestrul Cultural de la Ispra – JRK ș.a. Iată amintite doar câteva proiecte și acțiuni în favoarea imaginii României care definesc responsabilitatea Domniei sale față de instituția condusă, față de România acolo unde este prezentă, se vorbește sau se amintește de ea. Orice pas făcut cu profesionalism în direcția României, înseamnă în fapt un capital de încredere pentru fiecare dintre noi românii oriunde ne-am afla, un capital care să fie transmis și generațiilor următoare. Din perspectiva unei lungi activități de voluntariat, cu o modestă experiență dobândită în câmpul raporturilor culturale italo-române, apreciez și am apreciat mereu orice implicare constantă în folosul imaginii României, al comunității românești și în favoarea cunoașterii valorilor noastre de către străini. Un interes comun pe care cu bucurie l-am regăsit în proficua colaborare cu Dl. Consul Adrian Georgescu!

Urări de bine și spor în toate!

VIOLETA POPESCU – Milano

Centrul Cultural Italo-Român

În ultimii ani, cu precădere din 2013 am avut bucuria să reiau legătura cu partea românească, cu autoritățile românești, cu lumea culturală românescă din Milano, și să remarc în mod cu totul firesc deschiderea și dialogul avut la Consulatul General al României din Milano, atât în relația cu actualul ambasador al României la Roma. Dl. George Bologan cât si dl Adrian Georgescu în ultimii trei ani. Expozițiile mele de artă contemporană organizate la Milano în diferite spații publice, cum este și cea de la prestigosul Palazzo Pirelli din cadrul Regiunii Lombardia din 2017, au dat o vizibilitate a mea ca artist, dar si României, prin instituția Consulatului General al Romaniei din Milano, care a patronat aceste importante evenimente artistice, și care prin membrii oficiului consular au fost prezenți la momentele de inaugurare.

Îi doresc mult succes în continuare!

DANIELA NENCIULESCU, artist – Milano

Pentru noi, cei aflați departe de țară, legătura cu misiunile diplomatice este vitală în asigurarea protecției și asistenței ca cetățeni ai României, dar și ca o garanție în plus a satisfacerii nevoii de apartenență la o comunitate. În ultimii ani am avut privilegiul să experimentăm în mod nemijlocit beneficiile unor astfel de relații. Ținem să vă mulțumim pe această cale, domnule consul general Adrian Georgescu, pentru căldura, înțelegerea, omenia și profesionalismul cu care ne-ați întâmpinat de fiecare dată solicitările și însoțit demersurile noastre, de când ați preluat conducerea Consulatului General al României de la Milano. Cu speranța că veți păstra, ca și noi, o frumoasă amintire a momentelor petrecute împreună, vă dorim multă sănătate și noi împliniri!

FLORENTINA NITĂ, poetă

și ing. CONSTANTIN NIȚĂ.

Doresc să îmi exprim recunoștința pentru generoasa dumneavoastră susținere și implicare, pentru profesionalismul și deschiderea în multe dintre proiectele mele artistice realizate în capitala lombardă cu patronajul instituției românești. A fost o onoare și un privilegiu pentru care vă mulțumesc!

LAVINIA ROTOCOL, artist – Milano

………………………………………………

Oggi è Importante tutelarsi dagli eventi negativi come infortuni, disoccupazione, malatie, che possono succedere tutti i giorni!

Contatta il nostro consulente Alleanza Assicurazioni nella provincia di Monza e Brianza per una consulenza gratuità al Tel. 3533273602

https://www.facebook.com/Asigurător-și-intermediar-Alleanza-Assicurazioni-Vimercate-2336235166648562/

#alleanzaassicurazioni

“Milano. La citta plurale”

Edizioni Rediviva presente alla manifestazione “Milano. La citta plurale” -16 aprilie 2019.
Nella splendida cornice della Biblioteca Chiesa Rossa si è svolto l’evento dedicato alla #Romania nell’ambito della manifestazione “La città plurale”. promossa dal Comune di #Milano, Città Mondo, Festival Internazionale della #Poesia in collaborazione con la casa editrice #Rediviva.

redivivaedizioni.com

culturaromena.it

Sono intervenuti: Milton FERNANDEZ, Bianca ARRAVECCHIA – Ufficio Rette Coop – Comune di Milano, Adrian GEORGESCU, console generale della Romania a Milano, Antonio BUOZZI, Elena Liliana POPESCU, Florentina NITA, Violeta POPESCU – ed. Rediviva. Nella serata: la presentazione del libro bilingue di poesia „Inno all’Esistenza – Imn Existentei” di Elena Liliana Popescu e lo spetacollo teatrale: „La Lezione” di Eugen Ionescu una produzione Teatro dei Popoli con Aldo Stella, Ilaria Nadin, Mario Piciollo; elementi scenici: Jurek Sztekiel; libera versione e regia di Milton Fernández.

Presentazione del volume “I confini del cuore”, di Lilian von Kertay

L’associazione Culturale “Vatra Neamului” di Milano, con la collaborazione dell’Consilio Cittadini Migranti Rho-Milano, dell’Istituto Economico Culturale Italo-Moldavo, della casa editrice Rediviva con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Moldova a Milano e il Consolato Generale della Romania a Milano, presentano un incontro letterario che tratta la presentazione del volume “I confini del cuore” (Frontierele inimii), di Lilian von Kertay, edizione bilingue italo-romena; traduzione in romeno: Horia Puscasiu.

Dopo 28 anni dalla prima pubblicazione nel 1991 (casa editrice Moderna di Bologna), Rediviva Edizioni ha riproposto al pubblico dei lettori italiani e romeni la ripubblicazione in italiano e anche in romeno del libro: “I confini del cuore”(frontierele inimii),

che, fin dalle prime pagine, si contraddistingue non solo per l’emozione e la sofferenza, ma anche per la gioia: la vita della bolognese Liliana Tarozzi (1918-2004), pseudonimo Lilian von Kertay, la cui esistenza è segnata da una duplice prigionia: l’esilio vissuto nella Romania comunista degli anni ’40-’60 e la profonda sensazione di una mancata realizzazione personale.

INVITATI: Prof. Paolo GHEDA, Università della Valle D’Aosta, Antonio BUOZZI, giornalista; Violeta POPESCU, Rediviva, Cristina CHIRVASIE, regista. Con la presenza della figlia dell’autrice arch. Maria Vittoria JONUTAS PUSCASIU e famiglia.

VIDEO

https://youtu.be/eZ5YufsmHMI

*****

Lilian von Kertay ha aperto le porte del suo cuore e ha messo a nudo cinquant’anni della sua esistenza, un romanzo-verità che oggi è uno splendido libro (I confini del cuore), uno specchio nel quale guardarsi senza vergogna, con profonda dignità, con l’umile orgoglio di aver vinto le tante sfide che il destino ha lanciato (…)

«VOCE ISONTINA», 8 febbraio, 1992

Una vicenda personale, raccontata con disarmante sincerità. Un lungo tratto di storia, vissuto sulla pelle, tra paure, emozioni, voglia di cambiare, di non sottomettersi a un regime ingiusto, crudele. (…) È il riuscito tentativo di ritrovare la memoria ininterrotta di fatti grandi e piccoli, personalissimi, attraverso i quali è possibile a chiunque rivedere momenti di storia europea sparsi nell’arco di cinquant’anni: Italia e Romania, soprattutto, il paese in cui la protagonista, bolognese, si ritrova suo malgrado a trascorrere tanti anni di una vita difficile, tormentata, segnata dal tradimento, dall’inganno. Ma anche dall’affetto, dall’amicizia e dalla solidarietà nati da incontri casuali e capaci di trasformarsi ben presto in presenze indispensabili e sicure. (…)

(…) Lo si coglie fin dalle prime pagine, dove la narratrice racconta l’inizio del suo rapporto con Eugenio, il marito, uno studente romeno che nel 1938 è iscritto all’Università di Bologna: un amore sfortunato e determinante, una relazione sbagliata che la morale del tempo costringe a tener viva. E che la narratrice delinea in tutta la sua realtà. Ma la sofferenza della memoria è necessaria.

(…) È un libro davvero sorprendente in molti modi. Un romanzo-diario (…). Due decenni nella vita di una donna costretta a vivere in una dittatura e portare una vita coniugale che significa solo “menzogne, ipocrisia, invidia e infedeltà”. Alla fine, “il sipario cala oltre mezzo secolo di vita“.

Stelian Turlea, ZIARUL DE DUMINICĂ- Bucarest, 2015

Media Partner: TVR Internazionale, Bucarest-Romania

culturaromena.it/romania-negli-anni50-testimonianze-la-presentazione-del-volume-i-confini-del-cuore-di-lilian-von-kertay/

Il Governo romeno premia 10 eccellenze a Roma

Cerimonia di premiazione per 10 illustri cittadini rumeni e per le loro attività svolta sul territorio italiano. Evento organizzato in occasione del Centenario della Romania dal Ministero per i Rumeni all’Estero (MRP), in collaborazione con l’Ambasciata della Romania a Roma, presso l’Academia di Romania a Roma.

Fonte Articolo in lingua romena e foto http://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/zece-romani-valorosi-din-italia-premiati-de-guvernul-romaniei-la-roma/

Gheorghe Cerin – Medico, nella Sezione di Cardiologia alla Clinica San Gaudenzio din Novara (Italia) e Presidente dell’Associazione Medici Romeni in Italia.

Luminița Țăranu– Artista nelle arti plastiche, lavora a Monte Porzio Catone, vicino a Roma.

Violeta Pătrunjel Popescu – Editrice e Professoressa, nel 2008 ha fondato a Milano il Centro Culturale Italo – Romeno. Responsabile e Direttrice della Casa Editrice Rediviva Edizioni, che nel corso degli anni ha pubblicato vari volumi in lingua romena è italiana.

Doina Botez – Artista grafica e pittrice, attualmente lavoro nel campo dei film di animazione e scenografia nello studio Cinematografico Animafilm di Roma

 
Cătălina Oana Curceanu – Ricercatrice fisica nucleare, lavora nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN’’, il più grande Istituto di Ricerca ed il primo acceleratore di particelle costruito in Italia. Membro ARA, American Romanian Academy of Arts and Sciences.

PS Episcop Siluan – Vescovo, Il 5 marzo 2008, il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa rumena lo ha eletto primo vescovo d’Italia. Come responsabile delle parrocchie e delle comunità delle Mitropoliei Ortodoxe romene dell’Europa occidentale e meridionale in Spagna, Portogallo e Francia meridionale, ha contribuito alla creazione di oltre 20 parrocchie e pellegrini nel 2001-2004.
Dal 2004 al 2008, come vicario vescovo per l’Italia, ha contribuito all’organizzazione e alla costituzione di oltre 30 parrocchie, e nel 2007 alla creazione del primo monastero ortodosso rumeno in Italia.

Dana Brânzei – Ricercatrice biologia molecolare, “Istituto di Oncologia Molecolare ” di Milano, dove ha ottenuto una sovvenzione dall’Unione Europea attraverso Horizon 2020 per studiare i meccanismi di replicazione del DNA cromosomico.

Emanuel Chirilă – Inventore di ”Blue Helmet”, il casco per motociclisti che avvisa automaticamente i soccorsi in caso di incidente stradale, Al concorso è stato scelto per lista “Forbes Italia ”100 lider del futuro under 30”, categoria ”Consumer technology”.

Mihaela Gavrilă – Professoressa all’Università “La Sapienza” di Roma, membro al Comitato scentifico per quanto riguarda la programmazione e la produzione di televisione, formato da rappresentanti della Facoltà di Scienze e della Comunicazione Radio Televisone Italiana – RAI.

Dan Octavian Cepraga – Dottore all’Università “La Sapienza” din Roma ed Esperto in Filologia romanica. È uno specialista in antiche poesie francesi e provenzali. Attualmente è membro del personale docente dell’Università di Padova.

Tradotto in lingua italiana a cura di Felicia Chiciorangea

SALONE DEL LIBRO DI TORINO Intervista con il Prof. Ioan Aurel Pop

prof. Ioan Aurel Pop, Presidente dell’Accademia Romena e Rettore dell’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca

Una presenza del tutto particolare quella della Romania all’edizione 2018 del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha appena chiuso i battenti. Lo ha detto a Radio Romania Internazionale il prof. Bruno Mazzoni, noto romenista e traduttore.

Storia della Transilvania di Ioan Aurel Pop e Ioan Bolovan, al Salone Internazionale del Libro di Torino (foto: Istituto Culturale Romeno/ Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica Venezia icr.ro/)
Una presenza del tutto particolare quella della Romania all’edizione 2018 del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha appena chiuso i battenti. Lo ha detto a Radio Romania Internazionale il prof. Bruno Mazzoni, noto romenista e traduttore, già Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Pisa.

Per tutta la durata del prestigioso evento, lo stand del nostro Paese ha invitato il pubblico a incontrare scrittori, traduttori di letteratura romena in lingua italiana, storici, giornalisti, critici letterari. Una partecipazione organizzata, per il decimo anno di seguito, dall’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, tramite il Centro Nazionale del Libro e l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, che in questo 2018 ha evocato il Centenario della Grande Guerra e della Grande Unità.

Il più importante evento ospitato dallo stand della Romania è stato sicuramente la presentazione della “Storia della Transilvania”, firmata dal Rettore dell’Università Babes Bolyai di Cluj-Napoca e Presidente dell’Accademia Romena, prof. Ioan Aurel Pop, insieme al prof. Ioan Bolovan dello stesso Ateneo.

L’Istituto Culturale Romena ricorda in un comunicato che al dibattito sono intervenuti il direttore dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Cristian Luca, la responsabile del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, Violeta Popescu, rappresentante dell’Editrice Rediviva che ha pubblicato la “Storia della Transilvania”, e la traduttrice Floarea Maria Pop.

Il valore storico e documentario del volume è del tutto particolare, in quanto è il primo libro tradotto in italiano dedicato esclusivamente alla storia della Transilvania dai tempi più antichi fino alla Grande Unità del 1918, ricorda ancora l’ICR. E’ stato anche il libro meglio venduto allo stand della Romania al Salone di Torino.

Infatti, si tratta di una pubblicazione proficua sia per gli storici che per gli studenti di lingua, cultura e civiltà romena in Italia, ha spiegato a Radio Romania Internazionale il prof. Bruno Mazzoni. D’altronde, la “Storia della Transilvania” è stata presentata a Radio Romania Internazionale dal Presidente dell’Accademia Romena stesso, in un’intervistarilasciata pochi giorni prima di essere lanciata a Torino.
http://culturaromena.it/il-volume-storia-della-transilvania-grande-successo-al-salone-del-libro-di-torino-2018/

C O N C O R S O-L E T T E R A R I O “Te iubesc! – Ti amo!” passione e sentimento

Parte da i meravigliosi versi delle Metamorfosi di Ovidio (Metam., XIII, 168-170), l’idea di
indire un concorso per celebrare l’amore attraverso la poesia nell’anno 2017 in occasione
delle celebrazioni per Bimillenario della sua morte.

In Publio Ovidio Nasone passione e sentimento sono in egual misura presenti, sapientemente dosati, nelle sue opere come mai nessun autore dell’antichità seppe fare. Ovidio è uno spirito acuto, sensibile, indagatore dell’animo umano in special modo di quello labirintico dell’universo femminile dove egli sembra muoversi con disinvoltura.
Il presente Concorso è nazionale ed internazionale al tempo stesso, e cerca di coinvolgere le principali associazioni socio-culturali di lingua e cultura romena presenti in Italia e all’estero attraverso una capillare diffusione mediatica.
Il Progetto è stato ideato ed elaborato dall’Associazione Socio-Culturale Ovidiu di
Sulmona (Aq) in sinergia con: L’Associazione di Promozione Sociale Moldbrixia di
Brescia, l’Associazione Asso Moldave di Roma, l’Associazione Voci di Donne di
Sulmona (Aq), il Comune di Sulmona (Aq), la Casa editrice Lupi Editore, APC,
Agenzia Promozione Culturale di Sulmona (Aq) alle quali attualmente si è aggiunta,
quale partner dell’evento l’Associazione Ecsia social org di Costanza (Romania).
Il Concorso letterario di poesia si terrà annualmente a Sulmona (Aq) nella prima settimana di maggio alla presenza di congruo numero di scrittori e scrittrici di lingua e cultura romena conosciuti e tradotti anche in Italia.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO DI POESIA

http://www.moldbrixia.eu/concurs%20literar%20te%20iubesc/concorso_letterario_ovidio_2018.pdf

http://www.moldbrixia.eu/concurs%20literar%20te%20iubesc/concurs_literar_ovidio_2018.pdf
“Te iubesc! – Ti amo!”
Articolo 1
Il tema del concorso è l’amore. Il modello poetico, anche in chiave figurativo (mitologia, allegorie ecc.), potrà essere ispirato, alle opere ovidiane – Amores (cinque libri di elegie, ridotti in tre in una seconda edizione), Heroides (le eroine: elegie amorose in forma epistolare) Ars Amatoria (L’Arte di Amare: tre libri in distici elegiaci), Remedia amoris (poemetto elegiaco) ed il suo capolavoro poetico Metamorphoseon, Le Metamorfosi. Il seguente elenco riporta alcuni dei miti d’amore più famosi presenti nelle Metamorfosi da cui è possibile prendere ispirazione: Aci e Galatea, Apollo e
Dafne, Giove ed Io, Pan e Siringa, Filemone e Bauci, Giove e Europa, Diana e Atteone, Giove e Semele, Eco e Narciso, Marte, Venere e Vulcano, Cadmo e Armonia, Giove e Danae, Perseo e Andromeda, Leda, Giove e Antiope, Giove e Alcmena, Giasone e Medea, Teseo e Arianna , Bacco e Arianna, Orfeo e Euridice, Venere e Adone, Atalanta e Ippomene, Enea e Didone.
Articolo 2
Sono previste 2 sezioni, la prima per autori italiani, la seconda per autori di lingua romena. Sono previsti premi per i primi 3 classificati di ogni sezione. Le opere poetiche in lingua romena dovranno avere allegata la traduzione italiana a cura dell’autore dello scritto. La lunghezza del testo in lingua originale non dovrà superare le 50 righe ed essere redatta in formato Word, Times new Roman corpo 12. Il testo non deve essere scritto tutto in maiuscolo, ma con caratteri maiuscoli e minuscoli. È consentita, al massimo, la presentazione di una sola opera inedita per ciascun concorrente. Per inedito si intende: mai pubblicato e mai premiato o presentato ad altri
concorsi.
Articolo 3
Le opere letterarie, prive di firma o di altri segni di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso, dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 25 APRILE 2018.
Saranno accettate solo le opere tassativamente pervenute entro la data di scadenza del presente bando di concorso. Le opere potranno essere consegnate a mano durante gli orari di apertura della Libreria Punto e a Capo di Sulmona (Aq), oppure inviate via posta elettronica a  versusulmona@gmail.com richiedendo l’avviso di lettura e specificando nell’oggetto Concorso letterario “Te iubesc!” o spedite per posta ordinaria all’indirizzo Libreria Punto e a Capo, Via Roma 12 – 67039 Sulmona (Aq).
Saranno accettate sia opere manoscritte che dattiloscritte. Per quanto attiene le opere
manoscritte, possibilmente in stampatello, sarà cura dei promotori del Concorso operare apposita scansione dell’opera a favore della giudizio della giuria.
Articolo 4
Le opere, che dovranno essere assolutamente frutto del proprio ingegno, saranno sottoposte al giudizio di una Giuria appositamente costituita.
Articolo 5
Al primo classificato andrà un contratto di edizione personale con la Lupi Editore.
Le opere vincitrici, (I°/II°/III° classificato di ogni sezione) riceveranno in premio una fornitura di opere ovidiane e di libri di poesia appositamente selezionati del valore complessivo pari a 500 €.
È facoltà della Giuria assegnare “menzioni” alle opere ritenute particolarmente meritevoli.
Articolo 6
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Gli autori, partecipando al concorso, accettano le norme del regolamento e autorizzano la pubblicazione dell’opera a titolo gratuito. Le opere presentate non saranno restituite. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per disguidi postali, smarrimento o eventuali plagi.
Articolo 7
Tutte le opere partecipanti al Concorso saranno raccolte ed edite dalla casa editrice Lupi di Sulmona (Aq) in formato e-book. L’Editore si riserva la pubblicazione cartacea per le opere vincitrici. L’elenco delle opere che via via perverranno si potrà consultare sulla pagina Facebook del concorso.

teiubsc

concorso_letterario_ovidio_2018-4

MUDEC – Festa della primavera in Romania, Bulgaria, Repubblica Moldova e Macedonia

Ogni anno in alcuni paesi dei Balcani il 1° di marzo e il giorno in cui si celebra l’arrivo della Primavera. Simbolicamente questo saluto si fa regalando alle persone care un piccolo amuleto di buona salute.
In Bulgaria lo chiamano Martenitza, in Romania e Moldavia Martisor, in Macedonia Martinki. E fatto di filo bianco e rosso. Esistono diversi tipi di Marteniza/Martisor/Martinki: semplici fili rossi e bianchi, nappe, bracciali o bambole di stoffa, lana o di cotone. Scambiarsi la Marteniza/Martisor/Martinki durante la prima settimana di marzo è un gesto che risale al IX secolo ed è una delle più popolari usanze sugli Balcani che si è mantenuta nel corso dei secoli.

Il primo giorno di primavera, il primo marzo, in Romania si celebra il Mărţişor, che in italiano si può tradurre come “piccolo marzo”. Si tratta di una festa tradizionale per accogliere l’arrivo della primavera, una ricorrenza molto sentita tra i romeni ma anche i in Bessarabia. Il filo rosso bianco con un amuleto (uno scudo in oro o argento, un conchiglia) un tempo veniva legato dai genitori al polso dei piccoli, offerto dai giovanotti alle ragazze (e viceversa in Moldavia), oppure scambiato tra ragazze con l’augurio di buona fortuna, di salute ‘come l’argento lucido, la pietra del fiume, una conchiglia nell’acqua‘. I fili erano quasi sempre rossi e bianchi ma potevano anche essere neri e bianchi o d’oro e argento. Con il passare del tempo il piccolo scudo è stato sostituito da vari oggetti, in oro o argento, con degli amuleti dai significati più svariati, seri, sentimentali o divertenti.

Il Martisor (che si pronuncia martzisor) o ‘il piccolo Marzo‘, veniva regalato all’alba del 1° marzo e indossato da 9 a 12 giorni, a volte fino a quando fioriva il primo albero o sbocciava la prima rosa. A quel punto veniva appeso a un ramo fiorito con la speranza di vedere i fiori sbocciare tutto l’anno. A volte invece si continuava a portarlo nei capelli. Si indossa fino a quando si vede il primo segno dell’arrivo della primavera – una cicogna, una rondine o un albero in fiore – e poi (non oltre il 1º aprile) si appendono su un albero, o si mettono sotto una pietra, esprimendo un desiderio.

L’anno scorso è stata avanzata la proposta di iscrivere Marteniza/Martisor/Martinki come patrimonio immateriale di UNESCO, che quest’anno è stata confermata.

La proposta è stata fata dai paesi Bulgaria, Moldova, Romania e Macedonia. In questa occasione e dalla nostra convinzione che è meglio unire che dividere, è nata l’idea di celebrare insieme la nostra tradizione.
E dalla voglia di condividerla con tutti e nato il Festival “Primavera dei Balcani in bianco e rosso ” a Milano. La nostra iniziativa di far rivivere queste tradizioni nasce dal desiderio di condivisione, di volontà di favorire la conoscenza e l’incontro tra gli appartenenti a culture diverse.

“Primavera dei Balcani in bianco e rosso”.

Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA
Centro culturale Italo Romeno
Associazione Culturale di Milano Vatra Neamului
Associazione bulgara per lo scambio culturale
Associazione macedone di volontariato IL PONTE DI PIETRA
Comitato organizzativo del semestre bulgaro a ISPRAE con il patrocinio di

Consolato Generale di Repubblica di Bulgaria a Milano
Consolato Generale di Repubblica di Romania a Milano
Consolato Generale di Repubblica di Moldova a Milano

Presentano in occasione di 1°marzo la festa di primavera dei Balcani.

Interventi da parte delle autorità pubbliche italiane

Presentazioni della tradizione

Laboratorio di MARTENICA – MĂRȚIȘOR – MARTINKI

Balli bulgari e romeni

Al nostro festival oltre i laboratori di Marteniza/Martisor/Martinki ogni paese presenterà le specifiche della tradizione, ci saranno i balli bulgari – Il gruppo “Ritmika” con coreografo Stanimir Minev, dalla Romania arriverà un gruppo di danza popolare originario della Transilvania (Dor românesc: distretto Bistrita).

Ingresso libero

Comunicato di Violeta Popescu

 

MUDEC 2018 loc italiano (1)

flyer-A4-09.02 (1)

Bookcity – Rediviva con Nicolae Steinhardt e la vocazione della libertà”

INCONTRO: “Nicolae Steinhardt e la vocazione della libertà” al Festival #BOOKCITY Internazionale di Milano

Per la quinta volta, la casa editrice Rediviva è presente nell’ambito del Festival Internazionale Bookcity di Milano con la presentazione del libro “Diario della felicità” di Nicolae Steinhardt, collana Spiritualità.

Sono intervenuti Dario FERTILIO – Corriere della Sera

Antonio BUOZZI, giornalista – (Lettera 43)

Donatella FERRARIO, giornalista (Periodici San Paolo)

L’evento della casa editrice Rediviva gode del patrocinio del Consolato Generale della Romania Milano e si inserisce nel programma SCRITTI DALLA CITTÀ MONDO, evento promosso per BookCity Milano, dal Tavolo di Lavoro Comunicazione ed Eventi Culturali dell’ambito del FORUM CITTÀ DEL MONDO – Comune Milano, al quale partecipa, tra le altre realtà associative della Lombardia, anche il Centro Culturale Italo-Romeno


Foto Felicia Chi©
http://culturaromena.it/al-festival-bookcity-internazionale-di-milano-lincontro-letterario-nicolae-steinhardt-e-la-vocazione-della-liberta-19-novembre-2017/

I «Pensieri proibiti» di Nemes Ciornei poetessa che racconta le donne

Lotte e passioni di una donna nata in Romania e dal ‘91 residente in Italia. Ottimismo e insicurezza: nel nuovo lavoro la forza di chi vuole parlare agli altri senza freni 

Le lotte e le passioni di una donna dentro il dramma/speranza di una storia di immigrazione. E’ il nuovo libro di poesie «Pensieri proibiti» di Elena Nemes Ciornei che sarà presentato a Milano il 23 ottobre (ore 18,30, Libreria Popolare, via Tadino 18). Edito da Edizioni 2000diciasette, il libro in italiano e romeno affronta temi come l’integrazione culturale e le pari opportunità ma anche l’amore, la diaspora e la quotidianità.

wp-image-1701137806
Stefano Righi – Corriere della Serra con Elena Nemes Ciornei e il figlio Florian Ciornei

Vietato nascondersi
Nemes Ciornei, nata nel 1953 a Ploiesti in Romania, dal ‘91 risiede in Italia con la famiglia. L’esordio letterario avviene nel 2012 e un anno dopo pubblica la prima raccolta di poesie «Pensieri sparsi» (Brignoli edizioni) conquistando i favori del pubblico. Nel nuovo libro Nemes Ciornei vuol creare «un dialogo aperto per condividere la mia interiorità, le mie passioni e le lotte comuni a tante donne in Italia. Vorrei riuscire a mettere in luce quegli aspetti più reconditi, nascosti, quelli che noi stessi ci sforziamo di tacitare per non farli arrivare in superficie a turbare, a turbarci». Sullo sfondo dei versi emerge anche la tenacia di una donna fortificata dall’intensa storia familiare. Una donna e madre che vuole «parlare agli altri senza freni», mostrare la sua «deliziosa ossessione», il suo ottimismo, ma anche i timori e le insicurezze: «La mia anima alberga pensieri proibiti. / E’ proibito piangere appena svegliati / e non sorridere alla vita. / E’ proibito arrendersi / e non lottare per quello in cui credi. / E’ proibito non fare qualcosa per te stessa, / pensare ai baci proibiti che bruciano / più del fuoco…».

wp-image-1656177006
Integrazione
Alla presentazione del libro anche un dibattito sull’integrazione culturale con Angelica Vasile, presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Milano, il console generale della Romania e Violeta Popescu del Centro Culturale Italo-Romeno. Letture interpretate da Rosamaria Castiglione Angelucci, attrice e critica teatrale, insieme a Federica Freschi e Agostino La Penna.

wp-image-983540089

wp-image-496568766

wp-image-993527477

wp-image-671940157

20 ottobre 2017 | 18:39
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTE CORRIERE DELLA SERRA